Vývoj mobilních aplikací

Vývoj aplikací na zakázku

Potřebujete vytvořit mobilní aplikaci, ale nevíte kde začít? Můžu vám pomoci.

Jediné, co potřebujete, je znát problém, který má aplikace řešit. Komu má pomoci a v čem. Vše ostatní dořešíme spolu.

Proč se mnou

Za svou dosavadní kariéru jsem pracoval na velkém množství větších i menších projektů. Vyvíjel jsem internetové obchody pro zákazníky ve firmě, kterou jsem spoluvlastnil, pracoval jsem ve velkých firmách jako řadový programátor i jako manager. Troufnu si říct, že díky tomu mám dobrou představu, co firma očekává od svých dodavatelů a zároveň mám zkušenosti s realizací softwarových projektů.

Pokud vás zajímá můj profesní život, můžete navštívit můj LinkedIn

Poslední rok a půl vyvíjím aplikaci GearTracking určenou pro sportovce. Zatím není dostupná na AppStore. Dokončit bych ji chtěl v létě 2019, ale rád vám ji předvedu. S výsledkem jsem zatím spokojený a jsem zvědavý, jak aplikaci přijmou zákazníci.

Jak bude vývoj probíhat?

Na úvod - vývoj software se liší od jiných zakázek. Software se nedá vyvíjet za pevnou cenu v pevném rozsahu a pevném čase. Vyjímku mohou tvořit třeba státní zakázky, kde se prostě dá cena tak vysoká, že se do ní vždycky vejdete. Jinak se v průběhu vývoje běžně dělají změny, které na začátku nikdo nepředpokládal. Pokud s vývojem nemáte zkušenosti, může to znít trochu divně, ale pro mě je toto jeden z aspektů, který mám na svojí práci rád.

V první fázi od Vás budu potřebovat seznam lidí, kteří se budou z Vaší strany na vývoji podílet. S těmito lidmi se budu pravidelně setkávat, budu je informovat o postupu a řešit s nimi případné změny. Je důležité, aby měli pravomoc a důvěru změny schvalovat.

Workshop

První schůzka bude celodenní (někdy dvoudenní) workshop.

  • Řekneme si, co si od aplikace slibujeme a co pro nás bude znamenat (ne)úspěch.
  • Vytvoříme profily uživatelů (odborně persony). Profil není nic jiného než vymyšlený člověk - má jméno, věk, vzdělání, děti, ženu (muže) a také má potřeby s ohledem na aplikaci, kterou vytváříme.
  • Dále definujeme funkce, které musí aplikace mít, aby pokrývala potřeby uživatelů definovaných v první kroku.
  • Nakonec načrtneme na papír několik obrazovek aplikace.

Drátěný model (Wireframe)

S informacemi z prvního sezení vytvořím návrh uživatelského rozhraní. Toto není grafika, ale “drátěný model” - je už sice v počítači a dá se přecházet z jedné obrazovky na druhou, ale vizuálně není nijak přívětivý. Na tomto modelu si ověříme, že všechny funkce, které jsme si popsali, mají v aplikaci svoje místo. “Drátěný model” je dobré ukázat několika lidem, kteří na prvním sezením nebyli a vyzkoušet, jestli se v aplikaci “vyznají”.

Vlastní vývoj

Jakmile budeme s návrhem uživatelského rozhraní spokojení, začne grafik pracovat na finální verzi grafické podoby a já na vlastní aplikaci.

V průběhu vývoje se budeme potkávat přibližně jednou za 2-4 týdny. Pokaždé vám ukážu rozpracovanou verzi aplikace a zkusím nastínit, co můžete očekávat na další schůzce. Příkladem rozpracované verze je aplikace, do které se dá zaregistrovat a přihlásit a zobrazí se třeba první obrazovka.

Mezi těmito “kontrolními” schůzkami se běžně stává, že něco nejde udělat tak, jak jsme původně mysleli. Proto je pro mě důležité, abych měl kontakt na někoho, komu můžu popsat problém a odsouhlasit si alternativní řešení.

Od určité fáze vývoje budete mít k dispozici nehotovou verzi aplikace (nainstalovanou na vašem zařízení), kterou budu na dálku průběžně aktualizovat.

Finále

Jakmile je aplikace hotová, scvhálíme si její finální podobu a já vám pomůžu zveřejnit ji na AppStore. Doporučuji první verzi dělat co nejjednodužší. Minimální produkt, který dává z pohledu uživatele smysl. Je na vás, jestli to bude zároveň konečná verze nebo jestli si celé kolečko zopakujeme a budeme přidávat další funkce. Do budoucna je minimimálně potřeba počítat s revizí aplikace jednou ročně, když vyjde nová verze operačního systému.

Kontakt